Terms of Use

Услови за користење

Ви благодариме за користење на NajdiDom.mk!

Ве молиме да ги прочитате овие Услови за користење внимателно пред да почнете да ја користите нашата веб страна, бидејќи тие ќе се применат на користењето на истата.

Услови за користење на веб страната

Овие услови за користење Ви укажуваат на условите за користење на кои може да се употребува нашата веб страна www.najdidom.mk, како гостин или како регистриран корисник. Користење на нашата веб страна вклучува пристапување, пребарување или регистрација за користење на нашата веб страна.

Ве молиме да ги прочитате овие Услови за користење внимателно пред да почнете да ја користите нашата веб страна, бидејќи тие ќе се применат на користењето на истата.

Со користење на нашата веб страна, потврдувате дека сте согласни со условите за користење и дека се согласувате да ги почитувате.

Ако не се согласувате со овие Услови за користење, не смеете да ја користите нашата веб страна.


Други услови за користење

Овие услови за користење се однесуваат на следниве дополнителни услови кои важат и за Вашето користење на нашата веб страна:

  • Нашата полиса за приватност, која што ги поставува условите под кои се процесираат личните податоци кои NajdiDom.mk ги собираат од Вас, или се обезбедени за нас. Со користење на нашата веб страна, Вие се согласувате со таква обработка и ни гарантирате дека сите податоци дадени од Ваша страна се точни. Нашата полиса за приватност исто така, ги утврдува информациите за колачиња на нашата веб страна.

Промена на овие услови

NajdiDom.mk може да ги промени овие Услови за користење во секое време, со измена на оваа страна. Ве молиме проверете ја оваа страна од време на време и обрнете внимание на какви било промени кои NajdiDom.mk ги спровеле, бидејќи можно е тие да се обврзувачки за Вас.


Промена на нашата веб страна

NajdiDom.mk имаат право од време на време да ја менуваат веб – страната и може да ја менуваат содржината во секое време. Сепак, имајте во предвид дека било која содржина на нашата веб страна може да е застарена во било кое дадено време, и NajdiDom.mk не се обврзани да ја обноват.

NajdiDom.mk не гарантираат дека нашата веб страна, или било која содржина на истата, ќе бидат ослободени од грешки или пропусти.


Пристап до нашата веб страна

Нашата веб страна е достапна бесплатно.

NajdiDom.mk не гарантираат дека нашата веб – страна, или било која содржина на истата, секогаш ќе биде на располагање или ќе биде објавена континуирано. Пристап до нашата веб – страна е дозволен на привремена основа. NajdiDom.mk може да го прекинат, да го повлечат или да променат целосно или некој дел на веб страната, без претходна најава. NajdiDom.mk нема да бидат одговорни ако поради некоја причина нашата веб страна е недостапна во било кое време или за било кој период.

Вие сте одговорни за креирање на сите аранжмани за да имате пристап до нашата веб страна.

Вие исто така сте одговорни за обезбедување на фактот дека сите лица кои имаат пристап до нашата веб – страна преку Вашата интернет конекција се свесни за овие Услови на користење и други важечки одредби и услови, како и дека тие се во согласност со нив.


Вашиот профил и лозинка

Ако изберете или Ви е доделен, код за идентификација на корисникот, лозинка или било кој друг дел од информациите, како дел од нашите безбедносни процедури, таквите информации мора да се третираат како доверливи. Вие не смеете да ги споделите со трета страна.

NajdiDom.mk имаат право да го деактивираат било кој корисник, код за идентификација или лозинка, без разлика дали избрани од Вас или доделени од нас, во секое време, доколку според наше разумно мислење не сте успеале да се усогласите со кој било од одредбите на овие Услови на користење.

Ако знаете или се сомневате дека некој друг освен Вас го знае вашиот кориснички код за идентификација или лозинка, веднаш мора да не известите на info@najdidom.mk.


Релевантност на информации

Содржината на нашата веб страна е предвидена само за општи информации. Таа не е наменета да изнесува совети на кои можете да се потпрете. Мора да добиете професионален или специјалистички совет пред да преземете, или да се воздржите, пред каква било акција врз основа на содржината на нашата веб – страна.

Иако ние вложуваме напори да се ажурираат податоци на нашата веб страна, ние не даваме никакви изјави, ветување или гаранции, дали експлицитни или имплицитни, дека содржините на нашата веб – страна се точни, целосни и ажурирани.


Правата на интелектуална сопственост

Оваа страница содржи линкови до веб - страни управувани од страна на трети лица. Ние немаме контрола над нивните индивидуални содржини. NajdiDom.mk затоа не даваат никакви гаранции или застапувања во однос на точноста или комплетноста на било која од информациите кои се појавуваат во однос на било кој од поврзаните веб - страни. Врските се само за своја погодност. NajdiDom.mk не препорачуваат никакви производи или услуги рекламирани на овие веб - страни. Ако се одлучите да пристапите на некоја веб страна на трети лица кои се поврзани со оваа веб страна, тоа го правите на Ваш сопствен ризик.

NajdiDom.mk не се агенција за недвижности. Деталите на својства на располагање на оваа веб страна се обезбедени за нас од страна на трети лица, агентите, земјопоседници или програмери само за Ваше информирање. NajdiDom.mk не вршат проверка на наведениот имот и затоа не даваат никакви гаранции или застапувања во однос на нивната точност и комплетност. Ако се потпирате на овие податоци, тоа го правите на Ваш сопствен ризик. NajdiDom.mk препорачуваат да ги проверите сите детали за имот со агентот за недвижнини, сопственикот или инвеститорот пред донесување на одлуки или да преземете каква било акција во однос на имотот што се рекламира на нашата веб страна.

NajdiDom.mk ги почитува правата на интелектуална сопственост на други лица и очекува своите корисници да го направат истото. Според политиката на NajdiDom.mk, во соодветни околности и по сопствено наоѓање, NajdiDom.mk има право да ги деактивира и / или избрише профилите на корисници кои постојано ги прекршуваат или постојано се обвинети за кршење на авторските права или други права на интелектуална сопственост на други.

NajdiDom.mk ќе одговори на тврдењата за кршење на авторските права извршени при користење на веб страната на Iborn.net & NabiWorks кои се пријавени на следнава електронска адреса info@najdidom.mk.

NajdiDom.mk го почитува правото на заштитен знак на другите и да очекува своите корисници да го направат истото. Било која содржина што дезинформира или нарушува туѓ заштитен знак може да биде ажурирана, пренесувана или трајно отстранета.

Ако сте загрижени дека некој можеби да го користи Вашиот заштитен знак на несоодветен начин на нашата веб страна можете да го споделите со нас со користење на следнава e-mail адреса: info@najdidom.mk. NajdiDom.mk ќе го разгледаат Вашето тврдење и ќе преземат активности, со дискреција, вклучувајќи времено или трајно отстранување на заштитниот знак од страната.


Авторски права на веб страната

NajdiDom.mk се сопственици на правото на интелектуална сопственост во нашата веб – страна и на материјалот објавен на истата. Тие дела се заштитени со законите за авторски права и договори во целиот свет. Сите такви права се задржани.

Можете да испечатите еден примерок и може да преземете делови, на кој било дел од нашата веб – страна за Ваша лична употреба и може да го привлечете вниманието на другите во вашата организација за содржините објавени на нашата веб страна.

Вие не смеете да ги менувате хартиените или дигиталните копии од сите материјали што се печатени надвор или преземени на било кој начин, не смеете да користите какви било илустрации, фотографии, видео или аудио материјали или каква било графика засебно од придружниот текст.

Нашиот статус (и тоа на сите идентификувани соработници), како автори на содржина на нашата веб страна секогаш мора да биде признаен.

Вие не смеете да користите било кој дел од содржината на нашата веб – страна за комерцијални цели, без да добиете дозвола да го сторите тоа од нас или нашите издавачи на лиценци.

Ако печатите, копирате или преземете било кој дел на нашата веб – страна во прекршување на овие Услови за користење, Вашето право да ја користите истата ќе престане веднаш и мора да се вратат или да се уништат сите копии на материјалите што сте ги презеле.


Ограничување на нашата одговорност

До степенот дозволен со закон, ги исклучуваме сите услови, гаранции, репрезентации или други термини, за кои може да се примени нашата веб – страна или било која содржина на истата, дали експлицитни или имплицитни.

NajdiDom.mk нема да бидат одговорни за кој било корисник за каква било загуба или штета, деликт (вклучувајќи и немарност), спротивно на законската должност, или на кој било друг начин, кои произлегуваат од или во врска со:

  • користењето или неспособноста да се користи нашиот сајт; или
  • употребата или потпирање на кои било содржини прикажани на нашиот сајт.

Ако сте бизнис корисник, Ве молиме забележете дека особено, ние нема да бидеме одговорни за:

  • загуба на профит, продажба, бизнис, или приходи;
  • прекин на бизнис;
  • губење на предвидени заштеди;
  • губење на можност за бизнис, добра волја и углед; или
  • било какви индиректни или последователно губење или оштетување.

Ако сте корисник, Ве молиме имајте предвид дека ние ја креиравме нашата веб – страна за домашна и приватна употреба. Ако ја користите нашата веб страна за комерцијални или деловни цели, ние немаме одговорност кон Вас за каква било загуба на профит, губење на бизнис, прекин или загуба на бизнис можност.

NajdiDom.mk нема да бидат одговорни за било каква загуба или штета предизвикана од вирус, технолошки или други штетни материи што може да го заразат вашиот компјутер, компјутерски програми, податоци или други сопственички материјал кое се должи на Вашето користење на нашата веб – страна или на Вашето преземање на било која содржина, или на било која веб -страна во врска со тоа.

NajdiDom.mk не превземаат одговорност за содржината на веб - страни поврзани на нашиот сајт. Таквите врски не треба да се протолкуваат како поддршка од наша страна на оние кои се поврзани со веб - страните. NajdiDom.mk нема да бидат одговорни за било каква загуба или штета кои можат да произлезат од користењето на истите.


Објавување на содржина на нашиот сајт

Вие гарантирате дека секој таков придонес е во согласност со тие стандарди, и ќе бидете одговорни кон нас и да ни обештетите за било каква повреда на оваа гаранција.

Која било содржина која ќе ја објавите на нашата веб – страна ќе се смета за јавна и незаштитена, и ние имаме право да ја користиме, копираме, дистрибуираме и доставиме на трети лица за секаква намена.

NajdiDom.mk исто така, имаат право да го откријат Вашиот идентитет на трети лица кои тврдат дека било која содржина објавена или подигната од страна на нашата веб – страна може да претставува повреда на нивните права од интелектуална сопственост, или на нивното право на приватност.

NajdiDom.mk нема да бидат одговорни за било која трета страна, за содржината или точноста на било која содржина објавени од Вас или било кој друг корисник на нашата веб страна.

Ставовите изразени од страна на други корисници на нашата веб страна не ги претставуваат нашите ставови и вредности.


Поврзување на нашата веб страна

Можете да ја поврзете нашата страна или било која друга страна, под услов да го сторите тоа на начин кој е фер и законски и не се нанесува штета на нашиот углед или ги искористите предностите на тоа.

Вие не смеете да воспоставите врска на таков начин што укажуваат на било каква форма на здружување, одобрување или препорака од нашата веб страна.

Вие не смеете да воспоставите врска со нашата веб – страна во која било веб страна која не е во Ваша сопственост.

Нашиот сајт не смее да се објави на било кој друг сајт, ниту можете да креирате врска кон било кој дел на нашата веб страна, освен на почетната страница.

Ние го задржуваме правото да се повлече дозволата за поврзување и без предупредување.

Ако сакате да го направите било каква употреба на содржината на нашата веб – страна , освен што е наведено погоре, ве молиме контактирајте не на info@najdidom.mk.


Линкови од трета страна и ресурси на нашата веб страна

Каде што нашата веб – страна содржи линкови до други страни и ресурси обезбедени од трети страни, овие линкови се поставени само за Ваше информирање.

Ние немаме контрола врз содржината на овие страни или ресурси.


Контактирајте не

За да не контактирате, Ве молиме пишете ни на info@najdidom.mk.

Ви благодариме за користење на NajdiDom.mk.